IKEC

Speciaal (basis)onderwijs, zorg en kinderopvang, alles op één plek. Dat is het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC). Het IKEC: samen voor het kind!

Stichting Kinderopvang West-Friesland werkt intensief samen op verschillende locaties van het IKEC en biedt opvang op de locaties IKEC Scheerder en IKEC Wilhelminalaan. De opvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar is kleinschalig en met een vast dagritme, wat de kinderen de houvast en stabiliteit geeft die ze nodig hebben. 

Het IKEC is geopend van 7:00 tot 18:00 uur. Op het IKEC worden jaarlijks een vijftal studiedagen georganiseerd. Deze zijn voor alle medewerkers. Dit betekent dat de opvang op die dag ook gesloten is. Deze uren worden dan ook niet in rekening gebracht. Voor meer informatie neem contact op met de pedagogisch medewerkers van de locatie. Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van IKEC Wilhelminalaan, IKEC Scheerder BSO en IKEC Scheerder Peutergroep te lezen.

 
Rondleiding Kosten berekenen

Peutergroep

Bij IKEC locatie Scheerder bieden we opvang aan peuters die op de peutergroepen of kinderdagverblijven van Stichting Kinderopvang West-Friesland extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen leren en ontwikkelen. Het IKEC verzorgt voor deze peuters een sterke pedagogische en didactische basis. Kwetsbare kinderen die extra behoefte hebben aan ondersteuning, begeleiding en zorg, worden door het IKEC in deze behoefte voorzien. Het streven is een terugkeer naar het reguliere onderwijs, reguliere opvang, peutergroepen of bij de ouders thuis.

De ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier leren en ontwikkelen. Structuur maakt het voor de kinderen voorspelbaar waardoor het kind zich veilig voelt in de omgeving. Het benadrukken van de goede kwaliteiten en positieve benadering vergroot de sociale en emotionele vaardigheden van de kinderen. 

De peutergroep is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8:45 tot 12:45 uur. Tijdens schoolvakanties en op de studiedagen van het IKEC is de peutergroep gesloten. 

BSO

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen buiten schooltijd terecht bij de BSO. De BSO is geopend vanaf 7.00 uur tot start van school en naschooltijd tot 18.00 uur.

Er wordt gewerkt met een gezamenlijke visie van het IKEC op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten. De thema’s sluiten aan bij de thema’s waar de kinderen op school mee werken. Voorop staat dat kinderen in hun vrije tijd samen kunnen spelen en ontspannen.

Kinderen die op locatie IKEC Scheerder zitten maken gebruik van de opvang op deze locatie, dit zijn kinderen tot ongeveer 7 jaar. De kinderen die op locatie Eikstraat, Abbingstraat, Wilhelminalaan en Tweeboomlaan zitten, maken gebruik van de opvang op locatie Wilhelminalaan, deze locatie is er voor kinderen van 7 tot 13 jaar. 

Voor meer informatie over het IKEC bekijk de website: IKEC Hoorn 

Rondleiding

Cookie instellingen